PORTFÓLIO

 

Diaľnice a rýchlostné komunikácie 
(konečný obstarávateľ NDS a.s.
)

 • Diaľnica D1 – vážiace zariadenia na odpočívadle Štrba – obojstranne (DP+DRS)
 • Diaľnica D1 Dubná skala – Turany , SO 226-00 Most na diaľnici v km 15,40702 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou

Cesty I. triedy
(konečný obstarávateľ  SSC IVSC)

 • I/68 Šarišské Michaľany – Prešov, (DÚR)
 • Liptovský Mikuláš – preložka cesty I/18, (TŠ)
 • I/77 Hutka – rekonštrukcia prieťahu a odvodnenie, (DSP+DP)
 • I/68 Plavnica, preložka cesty, (DSP+DP)
 • I/15 Miňovce - Breznica, rekonštrukcia, (DSP+DP)
 • I/74 Ladomirov, zosuv, (DSP+DP)
 • I/50 KE, Sečovská cesta – Ďurďošík TEN-T, (DP, Z-DRS)
 • I/50 Svinica – Dargov TEN-T, (DP, Z-DRS)
 • I/73 Lipníky – Giraltovce TEN-T, (DP, Z-DRS)
 • II/546 Nálepkovo - Stará Voda - zosuv medzi obcami, (DP, Z-DRS)

Cesty II. a III. triedy 
(konečný obstarávateľ  Správa ciest KSK, Správa a údržba ciest PSK)

 • Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves- napojenie obcí na SNV a Gelnicu – A2 Aktivita úsek cesty č.1 a 2, (DSP+DRS)
 • Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves- napojenie obcí na SNV a Gelnicu – A1 Aktivita úsek cesty č.1 až 7, (DSP+DRS)
 • Cesta  II/576 Sadajúca krajnica obec Bidovce – okr. KS, (DSP+DRS)
 • Cesta III/050193 Vyšný Klatov, zosuv svahu  - okr. KS, (DSP+DRS)
 • Zosuv na ceste III/546013 Stará Voda (DRS)
 • Odstránenie škôd na majetku sp. povodňami – Priepust na ceste II/546 za obcou Hnilčík/Helcmanovce, (ZPD+DRS).
 • Odstránenie škôd spôsobených povodňami, zosuv v intraviláne obce Henclová, cesta III/546015, (DRS)
 • III/557022 Stabilizácia zosuvu Nižný Mirošov, (DSP+DP)
 • Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica (DSP+DP/DRS)

Obytné súbory a IBV
(konečný obstarávateľ  mestá, obce, súkromní investori)

 • „Obytný súbor– park Anička, technická infraštruktúra“ (DÚR, DSP+DRS)
 • „Malá Ida – Pánsky les II, technická infraštruktúra pre IBV Za Berekom  - I. etapa, (DRS)
 • Torysa – IBV Roviny a Záhrady, (DÚR, DSP)
 • Technická infraštruktúra Červený Breh – I. Etapa, (DRS)
 • Obytná skupina IBV Nižná Šebastová, (DSP, DRS)
 • Obytný súbor Malongaty, Prešov – Nižná Šebastová, Ľubotice, (DÚR)
 • Nájomný bytový dom - 48 b. j. a bytový dom - 40 b. j., Prešov , časť doprava, (DÚR)

Miestne komunikácie, mostné objekty, spevnené plochy, regulácie potokov, inžinierske siete, dopravné značenie....
(konečný obstarávateľ  mestá, obce, súkromní investori)

 • Rekonštrukcia dopravného systému Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso, 1. etapa (DRS)
 • Prístupové komunikácie a parkovisko v lyžiarskom stredisku Zuberec-Spálená, (DSP+DRS)
 • Urgentný príjem vo Fakultnej nemocnici L. Pasteua Košice, pracovisko Rastislavova 43, Košice, časť doprava, (DSP, DRS)
 • Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na ceste II/546 v lokalite Domu seniorov Prešov  - Cemjata, (TŠ)
 • Logistika infraštruktúry VSH, a.s. – Cementáreň Turňa nad Bodvou (DSP)
 • Hniezdne – Nestwille park, 2. etapa , časť doprava, (DSP)
 • ECO POINT (K1) Centrum Košice 1.Etapa – časť doprava, (RP)
 • Logistické centrum Malý Šariš  IV. Etapa
 • Vodná nádrž Levoča – revitalizácia rekreačného areálu, (DSP+DRS)
 • Projektové dokumentácie chodníkov popri hlavnej ceste z Budatína do Zádubnia, popri hlavnej ceste v Žiline – Bytčici od čerpacej stanice po obchod COOP Jednota, od kostola po sídlo firmy Impecho, a chodník na ulici Kvačalovej, (DÚR, DSP+DRS)

Revitalizácie miest a obcí
(konečný obstarávateľ  mestá, obce)

 • Obnova národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom kláštore, (DSP+DRS)
 • Ulička remesiel (Hrnčiarska ulica, Vodná ulica) – Košice, časť doprava (DÚR, DSP, DRS)
 • Krompachy – revitalizácia mesta po povodni , (DSP+DRS)
 • Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovinky, (DSP+DRS)
 • Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov, (DSP+DRS)
 • Revitalizácia centrálnej zóny obce Spišský Hrhov, (DSP+DRS)
 • Rekonštrukcia a obnova technickej infraštruktúry v obci Kapušany, (DSP+DRS)
 • Regenerácia verejných priestranstiev v meste Veľký Šariš, (DSP+DRS)
 • Malý Šariš - rekonštrukcia miestnych komunikácii a chodníkov, (DSP+DRS)
 • Krompachy - revitalizácia mesta po povodni, (DSP+DRS)